O mně

Kdo to žije a píše Za velkou louží? Majitelem, moderátorem a redaktorem v jedné osobě je Štěpán Štrébl, alias Steve (tak mu říkají Amíci… a teď už i Britové). Studoval na University of California Los Angeles (UCLA, Class of 2014) v USA a na University of Cambridge ve Velké Británii (Class of 2015) a nyní se nachází někde mezi Británií, Amerikou, ČR a Panamou. V ČR se snaží dostat Piráty do Poslenecké sněmovny.

Dávat sem životopis by asi nebylo úplně vhodné, takže jsem se pokusil stručně charakterizovat, kdo jsem:

  • internetový nadšenec (slovo “blogger” je divné)
  • bezpříspěvkový dárce krve
  • voják v záloze
  • bývalý poradce University of Cambridge
  • západně orientovaný globetrotter
  • občan, kterému není jedno, co se děje kolem něj
  • marketér a business development consultant
  • podnikavý jedinec (podnikatel až od obratu přes $10 milionů)
  • volební manažer České pirátské strany

Ačkoliv bydlím tisíce kilometrů od České republiky (momentálně bydlím v ČR, ale nechám to tady kvůli pointě), dále tam směruji část svých aktivit. Nemyslím si, že v 21. století hraje místo pobytu jakoukoliv roli, zejména v té rozvinuté části Země. Globalizace přinesla tolik novinek, že fyzická přítomnost prostě přestává být relevantní. Věřím, že technologie a jejich vhodné kombinování umožňují ovlivnit dění takřka kdekoliv ještě účinněji, než kdyby tam člověk byl osobně.

Strávil jsem v zahraničí větší část mého dospělého života a snažím se podporovat lidi v tom, aby někam vycestovali alespoň na rok. Kromě toho, že vám jiná země otevře oči, naučíte se za krátký čas mnohem více než vaši vrstevníci doma – nejde zdaleka jen o jazyk. Třeba studiem v zahraničí získáte nad ostatními jen těžko překonatelnou konkurenční výhodu. Navíc dnes už vaši konkurenti nejsou jen Češi, ale lidé z celé EU, v širším pojetí vlastně lidé z celého světa. A od vaší konkurenceschopnosti se pak odráží i konkurenceschopnost celé České republiky. Proto si myslím, že jak studium, tak práce v zahraničí jsou pro vývoj jedince (i státu) důležité. Bez času stráveného v zahraničí bych dnes neměl takový tah na branku, nestudoval bych na špičkových univerzitách, nemluvil 5 jazyky… nechci se vytahovat, ale bez pobytů v zahraničí bych ty znalosti a zkušenosti zkrátka nenačerpal. A ani studium neznamená, že jenom studujete.

V roce 2009 jsem v ČR navrhl řešení informační kampaně ke státním maturitám. A CERMATu, příspěvkové organizaci starající se o státní maturity, se líbilo. Projekt realizovalo občanské sdružení Studentské fórum, které jsem za tím účelem v roce 2009 založil. V důsledku mé deziluze s českým systémem (a také v důsledku opětovného odjezdu do USA) jsem však záhy veškeré své závazky vůči SF předal lidem v ČR. Vedení organizace jsem ponechal plně v jejich kompetenci a spíše jen fungoval v pozadí jako mentor. V současné době je toto již uzavřená kapitola, ale zkušenosti, které jsem tehdy nabral, používám dodnes. Skoro se mi nechce věřit, že je to taková doba.

Jsem také podnikavý. Pokud vyděláváte poctivě, považuji tu aktivitu skoro za nejvyšší ctnost, protože je to společensky prospěšná produktivní činnost – znamená, že děláte něco, co ostatní chtějí a jsou za to i ochotni dát část svého majetku (pokud neděláte barter, obvykle půjde o peníze). Prorazit s čímkoli na trhu není jednoduché, ale věřím, že to jde a stojí za to zkoušet to znovu a znovu a znovu. Nemám rád vzdávání se.

Zastávám proaktivní přístup k věcem: když chci něčeho dosáhnout, udělám pro to něco, když mi něco vadí, ozvu se, když je problém, navrhnu řešení. Při nalézání řešení mi nic není svaté a nebojím se být kreativní. Od toho se odvíjí, jak píšu. Nekonstruktivní kritika mě nezajímá a sám se jí odmítám účastnit. Já hledám řešení a když jej naleznu, snažím se o jeho aplikaci do praxe. Domnívám se, že tento přístup v ČR chybí, takže chci jít příkladem. A tento blog je pro mě jedním z řešení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>